YOKOHAMA DeNA BAYSTARS officialshop

YOKOHAMA DeNA BAYSTARS officialshop

YOKOHAMA DeNA BAYSTARS officialshop

YOKOHAMA DeNA BAYSTARS officialshop

YOKOHAMA DeNA BAYSTARS officialshop

YOKOHAMA DeNA BAYSTARS officialshop

YOKOHAMA DeNA BAYSTARS officialshop

構造規模:リノベーション(RC造)

工事面積:151.69㎡

設計期間:2014年11月〜

工事期間:2015年1月〜3月

竣工:2015年4月

Photo:Simizu Ken